0

Marketing

Telegram Cryptoholic Lukas Vietnam
2Key PPC SmartLinks LIVE

2Key PPC SmartLinks LIVE

This is my translated post on my CryptoHolic Group for all Vietnamese members can understand:

⭐️ 2key PPC SmartLinks chính thức lên sóng ⭐️

Giao thức 2key hợp nhất với Chiến dịch marketing và giới thiệu Per Pay Click (nhấp chuột trả tiền) và tạo SmartLinks! 

2Key vừa ra mắt sản phẩm chủ lực - Version 1 của PPC SmartLinks trên mạng mainnet. Một công cụ mạnh mẽ để tăng lượng khách hàng / khán giả của bạn và thúc đẩy việc ứng dụng Web 3.0: 

- Đặt Chi phí cố định cho mỗi lần nhấp (Cost per click - CPC). 
- Thưởng cho người giới thiệu thay vì trả tiền cho các công ty / tập đoàn chạy quảng cáo lớn. 
- Tiếp cận đối tượng mới và xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ hơn với phạm vi tiếp cận organic.
- Minh bạch theo dõi (tracking) và đánh giá được kết quả, hiệu quả rõ ràng của chiến dịch.
- Layer 2 trao quyền để có fee gas tối thiểu.
- Tự quản lý, nhanh chóng và dễ dàng. 

Đọc bài đăng trên blog về 2key PPC SmartLinks, Chia sẻ nó với bạn bè của Anh em, những người cần mở rộng khán giả và kiếm được 0.058$ bằng 2KEY token trên 1 click.

Open external link

Author: Lukas
Published on: 21/05/2020 09:43 (edited on: 23/10/2020 17:36)

Lukas (5.063)
Influencer
2.005 Reputation
2452 Points
50 Activities