0

Marketing

Telegram Cryptoholic Lukas Vietnam Bithumb Listing
Bithumb Global Events for 2KEY deposit & trading

Bithumb Global Events for 2KEY deposit & trading

MY POST FOR CRYPTOHOLIC MEMBERS

Chương trình giải thưởng khá là thú vị trên sàn Bithumb Global
Có 2 event:
- Event Deposit được rewards
- Event Trading
(Lưu ý cần phải KYC lớp 2 mới được join nhé)
Anh em đọc cụ thể:
https://support.bithumb.pro/hc/en-us/articles/360049447693--Event-222-000-2KEY-Grand-Prize-Pool

Link đăng ký sàn Bithumb Global: https://bit.ly/2XMrtcy

Open external link

Author: Lukas
Published on: 02/06/2020 05:31 (edited on: 23/10/2020 13:36)

Lukas (5.063)
Influencer
2.005 Reputation
2228 Points
46 Activities