0

Marketing

Telegram Cryptoholic Vietnam Lukas
My post about result of 1st PPC Smartlinks Campaign on CryptoHolic

My post about result of 1st PPC Smartlinks Campaign on CryptoHolic

FOR VIETNAMESE COMMUNITY:

CHIẾN DỊCH PPC SMARTLINKS ĐẦU TIÊN:

Kết quả chiến dịch Đối tác ra mắt đầu tiên - #SparkPoint sau 48 giờ:

9.363 lượt xem, 892 lần clicks được phê duyệt - Điều này dẫn đến 453 lượt đăng ký trên nền tảng của #SparkEarn!

Tỷ lệ conversion là 50% giữa số lần clicks và kết quả thực tế (trong trường hợp này là đăng ký) trên trang web của đối tác là không thể tin được!😍

Mỗi lần click có giá $0,0735 - Đăng ký người dùng với ít hơn 15 cents!

HÔM NAY, #2Key sẽ công bố đối tác thứ hai, hãy theo dõi!

Open external link

Author: Lukas
Published on: 25/05/2020 11:46 (edited on: 23/10/2020 13:36)

Lukas (5.063)
Influencer
2.005 Reputation
2228 Points
46 Activities